GDPR – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Eva Macková, IČ: 734 85 799, se sídlem Novohradská 58, České Budějovice (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, prostřednictvím telefonu na telefonním čísle +420 776 020 003, nebo pomocí e-mailové adresy atelier.eva@centrum.cz.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

Eva Macková, zpracovává osobní údaje v souvislosti s podnikatelskou činností v těchto oblastech:

 • pořádání kurzů a akcí pro veřejnost
 • marketingová sdělení (pozvánky na akce)
 • Při zpracování osobních údajů se správce řídí platnou legislativou a zákonem stanovenými lhůtami tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. Doba zpracovávání údajů vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 565/1991 Sb., o účetnictví.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ

Eva Macková se snaží předávání minimalizovat a chránit práva subjektů údajů. Předávání informací je v některých případech nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, smluvního vztahu, vedení účetnictví, nebo spolupráce s dalšími organizaci (např. při pořádání školních akcí).

EVA MACKOVÁ SDÍLÍ INFORMACE S TĚMITO STRANAMI:

 • Účetní firma v souvislosti se zpracováním účetnictví spolku, vyplácením mezd a vedením personální agendy.
 • Orgány státní správy a veřejné správy na základě zákonné povinnosti.
 • Služby třetích stran – Eva Macková využívá při své činnosti služby společností Facebook, Google, YouTube a Instagram. Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte služby, včetně získávání informací prostřednictvím používání souborů cookies, pixelů, beacons a podobných technologií. Eva Macková nemá kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte a zkontrolujte svá nastavení.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a zažádat o kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Požádat o opravu nepřesných osobních údajů, nebo o doplnění neúplných osobních údajů.
 • Odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely, kde je požadován.
 • Požádat o výmaz Vašich osobních údajů, nebo omezení zpracování osobních údajů.
 • Pokud nebudete s vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svá práva můžete uplatnit kontaktování správce některým z výše uvedených způsobů.
Share This